ค้นหา

 
Found: 6

ประชาชนไทยและประชาชนญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ในวันนี้ (14 ต.ค. 2559) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ในวันนี้ (14 ต.ค. 2559) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

สมเด็จพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ญี่ปุ่นแสดงความเสียพระทัยกรณีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ในวันนี้ (14 ต.ค. 2559) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

การลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ...
16/10/2016

นายสึโตะมุ ทะเคะเบะ ประธาน TOA Institution เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 พ.. 59 นายสึโตะมุ ทะเคะเบะ (Mr. Tsutomu Takebe) ประธาน TOA Institution อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ...

... บุคคลสำคัญของญี่ปุ่น ประชาชนชาวญี่ปุ่น และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น หลั่งไหลเข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างเนืองแน่นนับตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ที่หอประชุมเอกอัครราชทูต ...
17/10/2016
  relevance date