ค้นหา

 
Found: 178

2013.09.18กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะได ครั้งที่ ...

... ได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะได เมืองโชฟุ กรุงโตเกียว เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ...
27/09/2013

งานแสดงศิลปะ Setouchi Triennale 2016

... “OK Tower” บนเกาะเมกิชิม่า ซึ่งเป็นหนึ่งเกาะในทะเลเซโตะ หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้เข้าพบหารือนายเคอิโซ ฮามาดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดคากาวะ โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ ...
18/07/2016

2014.05.23 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล Nikkei Asia Prizes ครั้งที่ 19

... โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ 2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 3) วัฒนธรรมและชุมชน โดยที่ผ่านมา เคยมีคนไทยได้รับรางวัลนี้เพียง 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย พานิชภักดิ์/นายภิญโญ ...
24/05/2014

งานนิทรรศการ Special Exhibition on His Majesty the King`s Lifetime Achievements ณ มหาวิทยาลัยโซกะ

... กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย ...

งานแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ Thai Textile: A Touch of Thai in Tokyo

... รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ การจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ... ... การจัดแฟชั่นโชว์ เสื้อผ้าไทยสมัยใหม่สไตล์ sporty ซึ่งมีตัวแทนดีไซเนอร์ไทยคือคุณประภากาศเดินทางมาเป็น ...
19/08/2019

นักเรียนโรงเรียน Koiue Junior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ที่ปรึกษา รณิดา ฉ่ำเฉลิม ให้การต้อนรับและถามตอบคำถามต่างๆ ใหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย กีฬา วัฒนธรรมไทย เป็นต้น เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน Koiue Junior High School จังหวัดฮิโรชิมา ...

2013.01.27-28 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว อายุ 12 ปี สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัล ... ... International Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 24 จัดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA (MOA Art and Culture Foundation) จากผลงาน “ศรัทธาและสามัคคี” ...
01/02/2013

นักเรียนโรงเรียน Machida Municipal Sakai Junior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ฉ่ำเฉลิม ให้การต้อนรับและถามตอบคำถามต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษในหลายประเด็น อาทิ อาหารไทย กีฬา วัฒนธรรมไทย เป็นต้น เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน Machida Municipal Sakai Junior ...
27/01/2017

2014.01.26-27 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

... ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาประกวดได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ MOA ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ ... ... และเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม ...
27/01/2014

อุปทูตฯ ให้การต้อนรับพลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการฯ และคณะฯ

... 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ให้การต้อนรับพลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 นายเชิดชาย ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 18 Next
  relevance date