ค้นหา

 
Found: 500

วัดนิตไทยจิ

... อัฐิธาตุนั้นคือ พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจ้า การค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเอเชีย เพราะเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง ...
15/06/2016

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ ผู้โดยสารจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดไว้ ให้ ** 5. เป็นนักท่องเที่ยว ไม่มีที่พัก ขณะนี้ เงินใกล้จะหมดแล้ ควรทำอย่างไร? ตอบ:  สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อน ...
03/05/2020

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

... และขอให้นายเอคิดทบทวนให้ดีๆ ว่าจะทำอย่างไรต่อไป หากยังอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปแบบผิดกฎหมายเช่นนี้ก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่านายเอจะหางานทำหรือจะมีใครจ้างนายเอได้ เงินที่ติดตัวมาก็เหลือน้อยเต็มที และขอให้นายเอคิดเยอะๆ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน) ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน) ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก(ในการอนุมัติขั้นแรกใช้เวลาประมาณ ...

... เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่วัดเซงโคจิ จ.นากาโนะ

... โดยมีนายโยชิโนริ โอสึกิ อธิบดีกรมการต่างประเทศ ประชาชน และวัฒนธรรม สำนักงานจังหวัดนากาโนะ และคณะสงฆ์วัดเซงโคจิเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

... ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 900 คน ในโอกาสดังกล่าว นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ...
17/12/2010

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน) ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (Certificate of Entry หรือ COE) (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน) ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ...

วัดซันโพซันมุเรียวจุจินิกายเน็นบุตสึชู

... ส่วนในหอพระไตรปิฎกของวัดได้เก็บรักษาพระไตรปิฎกจากทั่วโลกที่ผู้นำสูงสุดแห่งโลกพุทธศาสนาของแต่ละประเทศรวมทั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ถวายไว้ นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังได้อัญเชิญพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาประดิษฐานไว้โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ...
04/09/2017
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date