ค้นหา

 
Found: 289

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยสามารถท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วั เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแก๊งค์หลอกลวงคนไทยไปลักลอบทำงานในญี่ปุ่นโดยอาศัยช่องว่างจากการได้รับยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นดังกล่าว นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยสามารถท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่

...    สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งสื่อมวลชนไทยด้แก่ ไทยทีวีสีช่อง ... ... และหนังสือพิมพ์มติชนเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน ... ... ภายใต้โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน ...
08/10/2013

ศึกษาต่อในญี่ปุ่

... ทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น หากนักเรียนสนใจจะขอทุนสำหรับศึกษาในระดับมัธยมปลายในญี่ปุ่ ก็อาจประสานขอรับข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากโรงเรียนแต่ละแห่งโดยตรง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง http://www.ocsc....
24/05/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่

... ทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น หากนักเรียนสนใจจะขอทุนสำหรับศึกษาในระดับมัธยมปลายในญี่ปุ่ ก็อาจประสานขอรับข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากโรงเรียนแต่ละแห่งโดยตรง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง http://www.ocsc....
23/06/2021

ศึกษาต่อในญี่ปุ่

... ทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น หากนักเรียนสนใจจะขอทุนสำหรับศึกษาในระดับมัธยมปลายในญี่ปุ่ ก็อาจประสานขอรับข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากโรงเรียนแต่ละแห่งโดยตรง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทยได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง http://www.ocsc....
23/06/2021

2013.08.03-30 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่

... โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่ ระหว่างวันที่ 3-30 สิงหาคม 2556 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่ จัดอบรมหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพและหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรจากการกระทรวงสาธารณสุข ...
02/09/2013

2013.04.20 ออท.และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่ (Thai Network in Japan: TNJ)

... อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่ (Thai Network in Japan: TNJ) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต... ... เข้าร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ... ... ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันครอบครัว และด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน...
24/04/2013

2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตั และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

... โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่ (Thai Network in Japan: TNJ) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษที่หอประชุมใหญ่... ... โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ กฎหมายไทยใกล้ตัดยได้รับความร่วมมือจากคณะอัยการสูงสุดจากประเทศไทย...
17/09/2013

งานน้อมรำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

... พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่ ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งคนไทยในญี่ปุ่ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองนาโงยะ รวมประมาณ ... ... เข้าร่วมงานน้อมรำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดนิตไทยจิ เมืองนาโงยะ จังหวัดไอจิ งานดังกล่าวในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นงานพิเศษ ...
02/11/2010

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่ ประจำปี 2564 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564

... กรุงโตเกียวจัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่ ประจำปี 2564ในลักษณะผสมผสานทั้งการจัดงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ... ... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและความนิยมไทย... ... ผลไม้ไทยมาร่วมเดินสร้างสีสันภายในงานด้วย วันที่ 4 เมษายน 2564 มีกิจกรรมในรูปแบบlivestreaming...
03/04/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 29 Next
  relevance date