ค้นหา

 
Found: 500

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... และผ่านการประทับตรารับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้ว ไม่เกิน 3 เดือน มาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  นำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น  ...

อกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส วัดพระรามเก้า ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... ได้นิมนต์พระะธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส และพระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ...
06/06/2018

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Hitachi

... ได้ลงประกาศในเวปไซต์ของโรงเรียนโดยมีข้อความพาดพิงถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับประกาศดังกล่าว ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (คงอินโยเก็งกุบิโชเมโช) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ...

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับรองเอกสารอิเลคโทรนิคส์ของหอการค้าไทย

เอกสารออกโดยหอการค้าไทยที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ลงนามรับรองและดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เมื่อนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสาร ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารที่ต้องการรับรอง ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... แล้วไปแปลเป็นภาษาไทย ( สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ) ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำสถานเอกอัครราชทูต ...

2014.01.30 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

... ณ กรุงโตเกียว ภายหลังพิธี เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสองด้วย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ...
04/02/2014

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ ประจำปีงบประมาณ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date