ค้นหา

 
Found: 6

คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ

... ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในภาพรวมให้แก่ พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน ...

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโทชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นได้นำคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน ...

อัครราชทูตให้การต้อนรับประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

... ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับพลเรือเอก ...

คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่น

... บุนนาค ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามและการทุจริตคอรัปชั่น ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

... ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษประเด็นด้านความมั่นคงห้แก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ หอประชุม ...
  relevance date