ค้นหา

 
Found: 61

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... เพื่อยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพของสถานะการพำนักอาศัยในญี่ปุ่นของตนเอง โดยเปลี่ยนเป็นสถานะพำนักอาศัยในญี่ปุ่นฐานะติดตามคู่สมรส ( ถือวีซ่าคู่สมรส ) ขั้นต่อไป หากตัดสินใจจะสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ให้ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรส ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ขอให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ COE มาแจ้งยกเลิกทางอีเมลด้วย 4. สำหรับชาวต่างชาติที่เป็น คู่สมรสและครอบครัวของคนไทย ที่เป็นประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน ขอให้สำรองบัตรโดยสารตามวันที่จะบินพร้อมคู่สมรสและครอบครัวคนไทย ...

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

... งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการพร้อมคู่สมรสและประชาชนชาวไทยเข้าร่วมกว่า 100 คน

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2

... งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการพร้อมคู่สมรสและประชาชนชาวไทยเข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย คู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นรวมกว่า 100 คน

การจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

... บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าสำนักงานไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน เข้าร่วมถวายพระพร และขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานจัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี

... และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานประมาณ 70 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ...

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

... โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และข้าราชการสำนักงานไทย ประจำกรุงโตเกียว พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมงาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

... ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วม พิธีจำนวนกว่า 100 คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

... ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียวพร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 70 คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการทีมประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next
  relevance date