ค้นหา

 
Found: 61

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... ในหนังสือเดินทางเหมือนเดิมหรือไม่ A จะได้รับตราประทับ Re-entry Permit ในหนังสือเดินทางเช่นเดิม Q ผู้ถือวีซ่าคู่สมรส ไม่ได้ทำการหย่ากันตามกฎหมาย แต่สามีไม่ยอมยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าให้ จะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่ ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7
  relevance date