ค้นหา

 
Found: 6

ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2561 อนึ่ง สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ก่อตั้งเมื่อปี 2456 ซึ่งเป็นสมาคมญี่ปุ่นในต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นอจากนี้ สมาคมญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ...

ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าเย่่ี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่ ลิงค์สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย http://www.jat.or.th/

ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 นายอะสึชิ ชิมาดะ ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ...

President of the Japanese Association in Thailand paid a courtesy call on the Ambassador

On 6 September 2018, Mr. Atsushi Shimada, President of the Japanese Association paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag at the Royal Thai Embassy. On this occasion, Mr. Shimada reported the outcome of the activities on the occasion of the 130th Thailand – Japan Anniversary as well as the activities of the Japanese Association in Thailand. On 6 September 2018, Mr. Atsushi Shimada, President of the Japanese Association paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag at the Royal Thai...

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 12

... จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่ ครั้งที่ 12 โดยมีอาจารย์คุนิยะ ... ... ม. โตเกียวศึกษาต่างประเทศ ม.ริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิค ... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและไทยศึกษาในประเทศญี่ปุ่ และในปีนี้ ... ... สมาพันธ์ ธุรกิจญี่ปุ่-ไทย (JTBF) สมาคมญี่ปุ่-ไทย (JTA) บ.อายิโนะโมะโตะ ...
  relevance date