ค้นหา

 
Found: 1

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่

... และได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับและทุกมิติ สมาคมธุรกิจไทย-ญี่ปุ่ ถือเป็นเพื่อนของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่
  relevance date