ค้นหา

 
Found: 1

เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย

... ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจัดหวัดอาคิตะ-ไทยและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย ... ... และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว เข้าร่วมด้วย ... ... ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ที่มีความแนบแน่น ... ... ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยและจังหวัดอาคิตะ ... ... สมาคมมิตรสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทยได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจังหวัดอาคิตะ ...
04/11/2014
  relevance date