ค้นหา

 
Found: 31

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตรสาร Ryouri Tsuushin

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือ Ryouri Tsuushin ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และแนะนำอาหารไทย ...

เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารของเขตชินากาวะ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยาได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารของเขตชินากาวะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่ FEC News (The International Friendship Exchange Council)

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้สัมภาษณ์แก่ FEC (The International Friendship Exchange Council) เกี่ยวกับการร่วมกับญี่ปุ่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
FEC
15/02/2017

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์นิตยสารออนไลน์ Cloud Magazine

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พร้อมภริยาได้ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Cloud Magazine เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทำเนียบและความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ทั้งนี้ ...
01/12/2017

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Asahi

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Asahi ณ ทำเนียนสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับสถานที่ที่ชอบในโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตฯ ...
02/02/2018

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ Fuji Sankei Business

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ Fuji Sankei Business ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย ...
27/03/2017

อัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร "โตเกียวจิน"

อัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร "โตเกียวจิน" ประจำเดือนมกราคม 2558 ฉบับพิเศษ อัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง QVC เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าของประเทศไทย ตลอดจนได้เล่าถึงเสน่ห์ของอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ...
QVC
12/06/2017
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date