ค้นหา

 
Found: 6

การบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญากฏหมายทะเล 1982 กับกรณีพิพาททะเลจีนใต้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติจากน.อ. สาธิต นาคสังข์ ร.น.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญากฏหมายทะเล 1982 กับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 น.อ. สาธิต นาคสังข์ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงโตเกียว ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
22/11/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม...
05/06/2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors

... บริษัท Mitsubishi Motorsต้อนรับและบรรยายสรุป   MI-Garden GINZA เป็นศูนย์แสดงยนตรกรรมและเทคโนโลยีของ Mitsubishi Motors โดยได้สาธิตให้เห็นถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์Mitsubishi ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของรถยนต์ ...
10/11/2020

นายกเทศมนตรีเมืองอุบุยามะ จังหวัดคุมะโมโตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายมาซาฟูมิ อิจิฮารา นายกเทศมนตรีเมืองอุบุยามะ จังหวัดคุมะโมโตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือครบรอบ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริหารระดับสูงของ JBIC และ Taiju Holdings

... นอกจากนี้ทั้งสองเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ยังใช้โอกาสนี้ในการเลี้ยงอำลา น.อ. สาธิต นาคสังข์ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงโตเกียว ซึ่งกำลังจะพ้นหน้าที่เพื่อไปรับหน้าที่ใหม่ที่ประเทศไทย
30/09/2016
  relevance date