ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — กุมมะ [x]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ณ Shibukawa Chuokominkan อำเภอชิบุคาวะ จังหวัดกุมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้บริการงานหนังสือเดินทาง ...
06/07/2019

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้อง 14.30 น.) ณ Tatebayashishi Bunkakaikan จ. กุมมะ (ดาวน์โหลด)
01/04/2017

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

... จำนวนผู้ติดเชื้อในวันจันทร์จะน้อยกว่าวันอื่น ๆ เนื่องจากมีการตรวจเชื้อในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์น้อยกว่าวันทำการ - จังหวัดโอซากา 32 ... ... ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ - จังหวัดกุมมะ เมื่อวันที่ 12 กันยายน มีผู้ติดเชื้อใหม่ ...
COVID-19
14/09/2020
  relevance date