ค้นหา

 
Found: 2

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 นายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้รับฟังการชี้แจงนโยบายและงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต ...
22/05/2017

คณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. ) รุ่นที่ 3 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 .. จิราภรณ์ ตันติวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยคณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 3 ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
23/09/2016
  relevance date