ค้นหา

 
Found: 4

สำนังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) คณะเจ้าหน้าที่ของ สสปน. และผู้แทนภาคเอกชนไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ ...

สำนังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยได้หารือกันถึงแนวทางการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านการจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ...
07/03/2016

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... Business Forum & Matching ณ ห้อง South Peacock โรงแรม Imperial ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้จัดงานท้องถิ่นเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมนานาชาติโดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม ...

เอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Thailand MICE Roadshow in Japan 2016

... Tokyo Station Hotel งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ของไทย ...
09/03/2016
  relevance date