ค้นหา

 
Found: 3

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... การประชุมผู้นำประเทศสมาชิก ... ... ทั้งนี้ ได้ย้ำว่ TPP จะทำให้เกิดการค้าและการดำเนินกิจกรรมทาง ... ... โดยในระยะต่อจากนี้ ญี่ปุ่นจะพยายามขจัดความกังวลต่อ ... ... กลต. อซ. ฟป. และไทย ซึ่งญี่ปุ่นมีท่าทีสอดคล้องกับสหรัฐฯ ... ... จะทำให้มีปริมาณการกระจายข้าวในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ... ... ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME และภาคเกษตรกรรม โดยมีสาระสำคัญ ... ... เพื่อใช้ในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรกรรม เช่ การ ปชส.สินค้ และการให้ความช่วยเหลือในการเจรจากับ ...
30/12/2015

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซูกะ ... ... โยชิฮิเดะได้แถลงต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ ... ... การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยให้เหตุผลว่าในช่วงเวลาที่ประชาชนเผชิญความไม่แน่นอนของสถานการณ์เชื้อไวรัส ... ... ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่   ... ... และสถานกงสุลใหญ่ในญี่ปุ่นทั้ง ... ... โดยเฉพาะงานด้านเกษตรกรรม บริบาล ... ... อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ...

ตามรอยประวัติศาสตร์ ๖๐๐ ปี ไทย – ญี่ปุ่

... ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดำเนินมายาวนานกว่า ๖๐๐ ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ ... ... จังหวัดโอกินะวะ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่) โดยทั้งสองอาณาจักรติดต่อทำการค้าทางเรือสำเภาที่บรรทุกสินค้ามีค่าและ พระราชสาส์นสำคัญ สินค้าสำคัญที่ญี่ปุ่นนำมาขายในประเทศไทย ได้แก่ ผ้าไหม สิ่งทอ ... ... ขณะที่สินค้าที่ไทยส่งไปขายในญี่ปุ่ ได้แก่ ไม้ฝาง ... ... โชกุนผู้นี้รับรู้ว่าแผ่นดินสยามนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลผลิตทางเกษตรกรรม ป่าไม้ และดินปืน ...
  relevance date