ค้นหา

 
Found: 1

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคล สัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้...
  relevance date