ค้นหา

 
Found: 7

ข้อแนะนำสำหรับสื่อมวลชนที่ประสงค์จะทำข่าวงานรำลึกครบรอบ 10 ปี สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

งานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดีย วันที่ 26-27 ธันวาคม 2557

พิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมพิธีรำลึกผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ณ อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขอเชิญผู้สนใจร่วมพิธีรำลึกผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย...

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

รายชื่อจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นและการคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดซึนามิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแผ่นนันไก พื้นที่ ที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว นันไก...

แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ ในญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์แผนฉุกเฉินที่พึงปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆ สำหรับชาวไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันเกิดแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติต่างๆ...

ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

รายชื่อจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นและการคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดซึนามิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแผ่นนันไก พื้นที่ ที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว...

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

... ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เอกสารการบรรยาย ดาวน์โหลด PDF เหตุการณ์แผ่นดินไหว สึนามิในประเทศญี่ปุ่น และความรู้สู้ภัยพิบัติ โดย รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี การทำนายความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิและการเตรียมพร้อมก่อนภัยพิบัติ ...

การคาดการณ์ความเสียหายกรณีแผ่นดินไหวบริเวณทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่น (แนวแอ่งนันไก)

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 คณะทำงานด้านการป้องกันภัยพิบัติภายใต้สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลการคาดการณ์ความเสียหายในระดับสูงสุดที่อาจจะเกิดในแนวแอ่งนันไก (Nankai Trough) หรือบริเวณแนวทะเลตอนใต้...
  relevance date