ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ไทยสุกี้ [x]

อาารไทยสูตรพิเศษโดยแม่ครัวทำเนียบ ตอนที่ 5 (ไทยสุกี้)

... ตั้แต่น้ำจิ้มสุกี้ ซึ่มีลักษณะพิเศษ และรสชาติที่โดดเด่น รวมทั้วัตถุดิบที่ใช้ประกอบก็แตกต่าด้วยเช่นกัน ตอนที่ 5 : ไทยสุกี้ อาารไทยสูตรพิเศษตอนที่ 5 นี้ขอแนะนำวิธีทำสุกี้ไทยค่ะ เมื่อพูดถึสุกี้ ชาวญี่ปุ่นอาจจะนึกไปถึสุกี้ยากี้ขอญี่ปุ่น แต่สุกี้ขอไทยนั้นแตกต่าจากสุกี้ยากี้ญี่ปุ่นอย่าสิ้นเชิ ...
  relevance date