ค้นหา

 
Found: 3

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ประจำเดือน เมษายน 2564

                 สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้ ... ... (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...

การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์

... โดยผู้ประสงค์จะรับบริการต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าที่ สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้ ... ... (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...
  relevance date