ค้นหา

 
Found: 41

2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

... คูหาสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยใน จ.ไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ...
03/06/2013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว | Royal Thai Embassy | 在東京タイ王国大使館

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว Royal Thai Embassy, Tokyo 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo.141-0021 〒141-0021東京都品川区上大崎 3-14-6 タイ王国大使館 03 5789 2433 03 5789 2428 แผนกกงสุล (หนังสือเดินทาง / นิติกรณ์) 領事部(ビザ) 03 5789 2449 03 5789 2439 www.thaiembassy.jp
26/11/2015

วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

... วิทยุแบบพกพา ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง ไฟฉาย ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง เทียนไข เงินสด สมุดบัญชีและอินคัง * หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว พันธบัตรต่างๆ บัตรประกันสุขภาพ(สำเนา) * อินคัง คือ ตราประทับที่ใช้แทนลายเซ็น ...

วันที่ 17 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... 0977-84-2031 ขอให้ผู้ประสงค์ขึ้นรถโดยสารนำเฉพาะหนังสือเดินทางและสิ่งของมีค่าติดตัวมาที่จุดดังกล่าวตามเวลาข้างต้น ... ....ญี่ปุ่นได้จัดการประชุมฉุกเฉินและแถลงข่าวหลายครั้ง โดยสั่งการให้หน่วยงานต่างๆติดตามข่าวสารใกล้ชิด ให้ข้อมูลแม่นยำแก่ ...

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน) บัตรประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบขับขี่ตัวจริง... ... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? ตอบ : คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง... ... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - เปลี่ยนคำนำหน้า - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? A. คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

สถานเอกอัคราชทูต ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ

... ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ โดยมีการให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ ปรึกษาด้านแรงงาน และปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...
20/06/2015

แผนกกงสุล

... วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต ) 03 5789 2449 03 5789 2439 แผนกกงสุล เวลายื่น-เอกสารและรับเอกสาร เวลารับโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง 09.00-11.30 13.30-14.30 (สำหรับผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น) 15.30-17.30 นิติกรณ์และทะเบียนราษฏร์ 09.00-11.30 13....
21/01/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... จังหวัดชิบะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอบคุณที่เมืองนาริตะให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของวัดปากน้ำ ... ... ฝ่ายกงสุลได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์ทะเบียนราษฎร์ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้มาให้คำปรึกษาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในเขตใกล้เคียงด้วย ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date