ค้นหา

 
Found: 3

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 9. แล้วไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่า (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่าไทย ...

การจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนหย่าอีกครั้ง ...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... ดิฉันเจอคำถามแบบนี้เป็นประจำในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษาและรับเรื่องต่างๆ ที่ฝ่ายกงสุล แก่พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในญี่ปุ่น... ... หรือแทบไม่ได้จ่ายอะไรเลย จ่ายเฉพาะค่ารับรองเอกสารที่ต้องยื่นผ่านหน่วยงานราชการ... ... สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคล สำเนาทะเบียนสมรส –หย่า สูติบัตร เป็นต้น ญาติจะเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่สามารถช่วยท่านได้...
  relevance date