ค้นหา

 
Found: 10

ประกาศ เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ดาวน์โหลด] ประกาศและใบสมัคร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ...

อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง

... มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ...

2014.06.20 เอกอัครราชทูตเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น

... เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทย หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2557 ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ...
24/06/2014

พิธีปัจฉิมนิเทศและประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง

... กรุงโตเกียว จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ...

2014.08.29 งานปฐมนิเทศอบรมอาหารรุ่นที่ 2

... อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่คนไทยในประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 2 หลักสูตร 90 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในญี่ปุ่น ...
29/08/2014

พิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงาน

... ได้มอบหมายให้นางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล เปิดงานปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน ...

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยจำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557 หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทย จำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายธนาธิป ...
24/09/2014

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559

... ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรรมไทยศึกษาจัดอบรมขึ้น ...

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญ๊่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง) ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด (คลิก)
  relevance date