ค้นหา

 
Found: 4

ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน (PDF)

รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับ อุดมศึกษา ระเบียบการรับสมัคร การวัดผล และอัตราค่าเล่าเรียนพร้อมข้อมูล ...

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะสมัครเรียนภาษาที่โรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าเรียน ยกเว้นจะศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรง ... ... เนื่องจากมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาในญี่ปุ่นมีระยะเวลาประมาณ ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะสมัครเรียนภาษาที่โรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าเรียน ยกเว้นจะศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรง ... ... เนื่องจากมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาในญี่ปุ่นมีระยะเวลาประมาณ ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะสมัครเรียนภาษาที่โรงเรียนภาษาของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าเรียน ยกเว้นจะศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อโดยตรง ... ... เนื่องจากมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาในญี่ปุ่นมีระยะเวลาประมาณ ...
24/05/2016
  relevance date