ค้นหา

 
Found: 500

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... แล้วจึงนำเอกสารดังกล่าวกลับไปดำเนินการต่อที่ประเทศไทย โดยเตรียมคำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) และเอกสารตามข้อ 2. - ข้ 9. 日本の市区町村役場での婚姻手続き 日本の方との婚姻の場合 日本の市区町村役場での婚姻手続きの流れ   1. タイ市区役所発行の「婚姻状況証明書」(タイ外務省に認証を受けてから3ヶ月以内)を在東京タイ王国大使館にて認証を受ける ...

งานส้มโอไนท์ (Som-O Night)

... ตัวแทนจำหน่าย และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ในงานดังกล่าว นอกจากจะมีการกล่าวเปิดงานและแนะนำส้มโอโดยเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับส้มโ การสาธิตการปอกเปลือกส้มโอโดยพ่อครัวของเอกอัครราชทูตฯ ...
09/09/2014

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... หากเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 5. - ข้ 6. *** ขอทำหนังสือมอบอำนาจ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เพื่อแจ้งหย่าที่อำเภอไทย) ขอทำหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

2013.09.18กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะได ครั้งที่ 2

... ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันนี้เป็นครั้งที่ ...
27/09/2013

2014.06.10 คณะกรรมการธนาการเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายสลิล วิศาลสวัสดิ์ ...
18/06/2014

นายกเทศมนตรีเมืองโฮคุเอ จังหวัดทตโทริ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... จังหวัดทตโทริ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและเมืองโฮคุเอ นอกจากนี้ เมืองโฮคุเอ ยังเป็นบ้านเกิดของนักเขียนการ์ตูนนักสืบเรื่อง "โคนัน" ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถพบเห็นนักสืบโคนันตามสถานที่ต่าง ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับเอกสารได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ Q. บุคคลที่อ้างว่ามีสัญชาติไทยซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศด้วยหนังสือเดินทางจากต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว ...

อัครราชทูตร่วมไว้อาลัยและวางพวงหรีดให้แก่ช้างฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเดินทางไปเยือนสวนสัตว์อิโนะคะชิระ ...

2014.06.10 สถานเอกอัครราชทูตบรรยายสรุปแก่คณะธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายสลิล วิศาลสวัสดิ์ ...
11/06/2014

2013.10.12-14 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

....เชียงใหม่        2. เทศกาลบั้งไฟริวเซ              ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและภริยา และคณะจากประเทศไทย ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ...
18/10/2013
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date