ค้นหา

 
Found: 45

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน Public Outreach and Civil Society Division สลธ. อาเซียน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียน คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ...

2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar

... ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น(SMEs) ที่จะสามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง อาเซียน-ญี่ปุ่น จะสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบ WIN-WIN และจะส่งผลให้อาเซียนนั้นเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ...
19/03/2014

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม Reception ในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน ณ กรุงโตเกียว

... พฤศจิกายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ร่วมกับเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยง Reception ในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน ณ กรุงโตเกียว โดยในโอกาสนี้ นาย Taro Kono ...
21/11/2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ...

2013.12.03 การบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยเมจิ วิทยาเขตอิซุมิ

... จึงได้ตอบคำถามของนักศึกษาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเมจิเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยเมจิ โดยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 เนื่องในวาระครบรอบความสัมพันธ์ 40 ปี ญี่ปุ่น-อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในหมู่นักศึกษาญี่ปุ่น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น ...
18/12/2013

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นาย Akira Chiba เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ...
01/10/2019

การปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre) จัดกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการเชิญ ฯพณฯ ...

เลขาธิการศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 นายมะสะทะคะ ฟุจิตะ เลขาธิการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
11/07/2016

2013.12.18 สถานเอกอัครราชทูตร่วมงานคอนเสิร์ตอาเซียน-ญี่ปุ่น “Drums & Voices”

... และข้าราชการเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตอาเซียน-ญี่ปุ่น Drums & Voices ซึ่งจัดขึ้นโดย Japan Foundation ณ หอประชุม Bunkamura Orchard เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน โดยเชิญศิลปินอาเซียน (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ บรูไน) ร่วมแสดงดนตรีกับศิลปินญี่ปุ่นโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น ...
08/01/2014

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – อาเซียน ในการประชุมของสมาชิก Inter-Parliamentary Exchange Group วุฒิสภาญี่ปุ่น

... 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – อาเซียน ในการประชุมของสมาชิก Inter-Parliamentary Exchange Group วุฒิสภาญี่ปุ่น โดยมีนักการเมืองอาวุโสของญี่ปุ่นเข้าร่วม ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date