ค้นหา

 
Found: 6

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 14 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (2)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 2507 ช้าง“อิซุมิ” ย้ายเข้าสวนสัตว์คิริวงะโอกะ โดยทางสวนสัตว์สร้างโรงเลี้ยงช้างหลังแรกเปิดใช้เมื่อวันที่ ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 13 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ

... ขอขอบคุณสวนสัตว์คิริวงะโอกะที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลช้างไทย “อิซุมิ” เป็นอย่างดี ตอนที่ 13 "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 15 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (3)

... ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่เก็บค่าเข้าชม ทุกวันจะมีคนมาเที่ยวเฉลี่ยวันละ 5,000 คน ซึ่งช้าง “อิซุมิ” จากเมืองไทยเป็น “ดารา” ประจำสวนสัตว์ก็ว่าได้ ตอนที่ 15 “อิซุมิ” ช้างไทยประจำเมืองคิริว ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น

... ได้พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายฮิโระโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายทะดะชิ มะเอะดะ รองประธาน JBIC นายชิเกะรุ คิยะมะ รองประธาน ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะ

... กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ดร. ฮิโรโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ด้านเศรษฐกิจ) นายทาดาชิ มาเอะดะ Senior Managing Director ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น ...
16/09/2015

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ ที่กรุงโตเกียว

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายเซอิจิ คิฮะระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายฮิโระโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายอะคิทะคะ ไซคิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...
  relevance date