ค้นหา

 
Found: 21

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

... ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ...

คณะ สจ. คานากาวะ เดินทางเยือนไทย

... Hiroaki Shikida สจ. คานากาวะ และนายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ได้นำนาย Sousuke Hara ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการจ้างงาน และคณะกรรมาธิการ จากจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน ...
26/06/2017

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2559

... ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมิถุนายน 2560

... ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมใ ...

คณะโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงานด้านการพัฒนาญี่ปุ่น และเปิดมุมมองของนักบริหารในประเด็นระดับสากล (Global Issue) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...

เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น และทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว

... ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งภาคเอกชน ...

รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนนครเกียวโต

... และมีบริษัทที่มีชื่อเสียง และตรงตามความต้องการในการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยเป็นจำนวนมาก อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรอัจฉริยะ (automation) และดิจิตอล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเกียวโตก็ประสงค์จะดำเนินความร่วมมือกับไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรม ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอาหารกับ OTAGAI Forum Association และ NPO Japan Halal Development & Promotion

... และถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในรูปแบบ Food Innopolis ในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ...
07/03/2016

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

... ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร พาณิชย์ บีโอไอ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน เศรษฐกิจการคลัง ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม...
04/02/2020
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date