ค้นหา

 
Found: 3

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบรรยายพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์อุทั สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ. นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60 พระอาจารย์อุทั สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จ. นครราชสีมา ได้บรรยายพระธรรมเทศนาให้แก่ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
05/07/2017

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" ทางเนชั่นทีวี

... และผุู้อำนวยการสถานีเนชั่นทีวี ซึ่งได้จัดทำสารคดีชุด "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายบรรสาน ... ... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์แก่นายเทพชัย หย่อง ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นมัลติมีเดีย ...
11/10/2017

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กฎหมายมรดกไทย ร.ต.ท.ดร.อุทั อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปรท., อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ...
05/10/2015
  relevance date