ค้นหา

 
Found: 1

วัดป่าพุทธรังษี

... ช่วยเหลือการสร้างวัดพุทธรังษีในญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการจัดหาที่ดินเป็นสถานที่สร้างวัด ปัจจุบัน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิอจิ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีสถานะเป็นพุทธศาสนสถานในขณะนี้ และจะมีพระสงฆ์ 3 รูปเป็นพระธรรมทูตประจำพุทธศาสนสถาน ...
  relevance date