ค้นหา

 
Found: 17

2012.03.19 ออท. กล่าวให้โอวาทและเลี้ยงอาหารค่ำยุวเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวให้โอวาทยุวเกษตรกรไทย 21 ราย รุ่นปี 2011 (รุ่น 29) ที่สำเร็จฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเป็นเวลา 11 เดือน และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ...
23/03/2012

ตอนที่ 1 มะม่วงไทยหลากพันธุ์

... การบริโภคมะม่วงเป็นที่นิยมสูงสุด แต่ในช่วงดังกล่าวผลไม้ฤดูร้อนของญี่ปุ่นออกวางจำหน่ายมากด้วย ปัจจุบันนี้ เกษตรกรในหลายภาค และจังหวัดของไทยได้รวมกลุ่มเป็นสมาพันธ์ผู้ผลิตมะม่วงแห่งประเทศไทย เพื่อจัดการผล ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

... Agricultural Exchange Council) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อต่อายุความร่วมมือภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 66 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
30/03/2018

2014.08.25-26 เอกอัคราชทูตร่วมดูงานกับคณะเกษตรกรไทยและผู้สื่อข่าวภายใต้โครงการ From Farm to Table: ไทยจะเรียนรู้อะไรจากเกษตรกรญี่ปุ่น

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะเกษตรกรไทยเครือข่ายโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืช ดูงานการเก็บเกี่ยว คัดเลือก ...
29/08/2014

ท่าทีของญี่ปุ่นต่อผลการเจรจา TPP -2-

... และได้พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยในระยะต่อจากนี้ จะใช้มาตรการรับมือและเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในประเทศ โดยประสานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความกังวลของเกษตรกร นาย ...
22/10/2015

นายกเทศมนตรีเมืองชิโระอิ จ.ชิบะ และนายกสมาคมผู้ผลิตสาลี่เมืองชิโระอิเยี่ยมคารวะ ออท.

... นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงโอกาสในความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรของเมืองและเกษตรกรไทย
26/08/2015

บริษัท Yokohama Reitou เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารบริษัท Yohohama Reitou ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต โดยได้หารือเกี่ยวกับช่องทางการส่งเสริมการลุงทนและการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูป เมื่อวันที่...

GLOBAL FESTA JAPAN 2014

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะครัวของโลก หรือ Kitchen to the World ที่มีการพัฒนาจากเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปเกษตรต่างๆ และให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการพัฒนาการเกษตร ...
04/10/2014

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ Amino Co.,Ltd ที่ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นของไทย

... โดยใช้ชื่อว่า Sola Flower การนำเข้าดอกไม้ประดิษฐ์จากไทยเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย และชุมชนท้องถิ่นของไทย โดยบริษัทฯได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณจากจังหวัดปทุมธานี ...
24/03/2020

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ครั้งที่ 7

... คูหาสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวได้นำผลไม้ไทยหลากชนิดจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เช่น มะม่วง ทุเรียน และมะพร้าวน้ำหอม สำหรับแจกชิมและจำหน่าย ในส่วนของคูหาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date