ค้นหา

 
Found: 13

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ... ... บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีด้วย ...
13/10/2020

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

... ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นการถวายบังคมและวางพวงมาลา กิจกรรมการทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และการจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และคู่สมรสแล้ว ยังมีประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นพร้อมใจกันเข้าร่วมกว่า ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

... สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน และไลฟ์เฮ้าส์ และอนุญาตให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม... ... ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์ ❖ อย่างไรก็ดี... ... ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวยังประกาศว่า กรุงโตเกียวจะเข้าระยะใหม่ “With Corona” ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัส...
COVID-19
12/06/2020

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนให้โครงการปักจิตปักใจ

... สิงหาคม 2563 นายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว... ... เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเทศญี่ปุ่น...
26/08/2020

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งสื่อมวลชนไทย... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ... ... รวมทั้งแนวทางการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...
08/10/2013

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

... 2564นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯโดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีด้วย

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

... กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม ถวายราชสักการะและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ... ... และพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธี
04/12/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

... จังหวัดชิบะแบ่งระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็น 4 ระยะ ได้แก่... ... เป็นต้น 4) โรงยิม ร้านคาราโอกะ ไลฟ์เฮ้าส์ สถานบันเทิงยามค่ำคืน เป็นต้น... ... สำหรับธุรกิจประเภท 4) แต่มีความเสี่ยงเข้าข่าย 3Cs ยังไม่อนุญาตให้เปิด...
COVID-19
26/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

... มิถุนายน 2563 พร้อมกับผ่อนคลายการดำเนินธุรกิจในสังคม ❖ Japan Times รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ได้ประกาศทางเว็บไซต์ทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเกี่ยวกับมาตรการอนุญาตให้ชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ตามหลักมนุษยธรรม ... ... รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับมาตรการใหม่สำหรับคลับ ไนท์คลับ และ ไลฟ์เฮ้าส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังนี้ ...
COVID-19
15/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

... แต่เป็นการทราบจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงที่เกิดจากการเข้าไปตรวจ PCR แบบกลุ่มในเชิงรุกที่สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน... ... จังหวัดไซตามะจะยกเลิกมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมดภายในจังหวัด... ... โดยจะอนุญาตให้สถานเริงรมย์ยามค่ำคืนและไลฟ์เฮ้าส์กลับมาเปิดให้บริการได้ รวมถึงยกเลิกการจำกัดเวลาการให้บริการของร้านอาหารและเครื่องดื่มด้วย...
COVID-19
16/06/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date