ค้นหา

 
Found: 10

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

... ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นการถวายบังคมและวางพวงมาลา กิจกรรมการทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และการจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และคู่สมรสแล้ว ยังมีประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่นพร้อมใจกันเข้าร่วมกว่า ...

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนให้โครงการปักจิตปักใจ

... สิงหาคม 2563 นายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว... ... เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในประเทศญี่ปุ่น...
26/08/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

... สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน และไลฟ์เฮ้าส์ และอนุญาตให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม... ... ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์ ❖ อย่างไรก็ดี... ... ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวยังประกาศว่า กรุงโตเกียวจะเข้าระยะใหม่ “With Corona” ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัส...
COVID-19
12/06/2020

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งสื่อมวลชนไทย... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ... ... รวมทั้งแนวทางการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในญี่ปุ่น นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...
08/10/2013

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

... มิถุนายน 2563 พร้อมกับผ่อนคลายการดำเนินธุรกิจในสังคม ❖ Japan Times รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ได้ประกาศทางเว็บไซต์ทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเกี่ยวกับมาตรการอนุญาตให้ชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ตามหลักมนุษยธรรม ... ... รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับมาตรการใหม่สำหรับคลับ ไนท์คลับ และ ไลฟ์เฮ้าส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังนี้ ...
COVID-19
15/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

... จังหวัดชิบะแบ่งระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็น 4 ระยะ ได้แก่... ... เป็นต้น 4) โรงยิม ร้านคาราโอกะ ไลฟ์เฮ้าส์ สถานบันเทิงยามค่ำคืน เป็นต้น... ... สำหรับธุรกิจประเภท 4) แต่มีความเสี่ยงเข้าข่าย 3Cs ยังไม่อนุญาตให้เปิด...
COVID-19
26/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

... แต่เป็นการทราบจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงที่เกิดจากการเข้าไปตรวจ PCR แบบกลุ่มในเชิงรุกที่สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน... ... จังหวัดไซตามะจะยกเลิกมาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งหมดภายในจังหวัด... ... โดยจะอนุญาตให้สถานเริงรมย์ยามค่ำคืนและไลฟ์เฮ้าส์กลับมาเปิดให้บริการได้ รวมถึงยกเลิกการจำกัดเวลาการให้บริการของร้านอาหารและเครื่องดื่มด้วย...
COVID-19
16/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563

... รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนี้ 1)... ... เช่น อนุญาตให้ไนท์คลับและไลฟ์เฮ้าส์สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ... ... กิจกรรมอีเว้นท์ภายในอาคารยังสามารถจัดได้เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่สามารถรองรับได้ทั้งหมดเท่านั้น  4) จัดการแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องที่ไม่มีผู้เข้าชมกีฬา...
COVID-19
19/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

... และสถานการณ์ในญี่ปุ่นโดยรวมผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถือว่าเข้มงวดในระดับสากล หลังจากนี้ รัฐบาลจะค่อย... ... เริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ระดับปกติ ภายในกรอบการดำรงชีพแบบใหม่... ... บาร์ ไนต์คลับ คาราโอเกะ ไลฟ์เฮ้าส์ และสปอร์ตคลับ อย่างไรก็ดี...
COVID-19
25/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

... ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสถานการณ์ติดเชื้อและระบบสถานพยาบาลในจังหวัด เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ ให้กลับสู่สภาพเดิมตามลำดับ... ... * กรุงโตเกียวได้ประกาศเงื่อนไ 3 ประการ ซึ่งจะนำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการที่เข้มงวด... ... ยังไม่อนุญาตให้สถานบันเทิงกลางคืน ไลฟ์เฮ้าส์ สปอร์ทคลับ ลานโบว์ลิ่ง เปิดทำการ...
COVID-19
15/05/2020
  relevance date