ค้นหา

 
Found: 4

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรมิจิ มัตสึชิมะ รองปลัดด้านระหว่างประเทศ กระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่น...

เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเข้าร่วมเปิดงาน Thai Fair ณ ห้างสรรพสินค้า Aeon สาขา Laketown

... แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วง 2 พันธุ์ใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตลาดในญี่ปุ่นคือ มะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ รวมทั้งผลไม้ไทยอื่น ๆ เช่น ทุเรียน และมังคุด ...
29/04/2016

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน สสปน. เปิดตลาดไมซ์ไทยในญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้สนับสนุนสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจไมซ์ไทยที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น...

ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาด้านพลังงานในญี่ปุ่น

... และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้พลังงานทางเลือกจากผู้ประกอบการในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม สมาพันธ์ผู้ประกอบการไฟฟ้าแห่งญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นว่าในการเปิดตลาดเสรีนั้น จำเป็นต้องเปิดใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
10/09/2014
  relevance date