ค้นหา

 
Found: 1

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59 นาย Hideyuki Harada และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ สอท. ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเมืองฯ เมื่อวันที่...
01/09/2016
  relevance date