ค้นหา

 
Found: 8

ประกาศขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้เปิดระบบงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (www.khonthai.com) เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เปลี่ยนแปลงและยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

... กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง “การประชาสัมพันธ์และสังเกตุการณ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” นำโดย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ณ หอประชุม ...

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
29/01/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

... และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2562                                           ในการนี้  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ...
25/01/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

... และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2562 ในการนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ...
29/01/2019

2013.10.18 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฟังการบรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต

... และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต บรรยายเรื่องการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้แก่คณะการเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ คณะฯ ได้ฟังบรรยายเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นจากศาลากลางจังหวัดฮอกไกโด ...
21/10/2013

2014.03.17 คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมการกงสุลเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2557ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2557 ...
25/03/2014

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ

คนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว หากท่านมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเสียง หรือถอนชื่อเพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย ...
  relevance date