ค้นหา

 
Found: 27

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนไทยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ ...
25/01/2019

อัครราชทูตให้การต้อนรับประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

... อัครราชทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น ระบบกฎหมายของญี่ปุ่น และกระบวนการการเลือกตั้งในญี่ปุ่นให้แก่คณะ

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... ก็ต้องขอรับความร่วมมือจากญี่ปุ่นในการทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จะมีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่เข้าใจและสนับสนุนไทยมาตลอด ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9

... ได้รับฟังการบรรยายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรโดยนางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษา และระบบการเลือกตั้งจากผู้แทนกรมการเมืองและการปกครอง ฝ่ายการเลือกตั้ กระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่น
03/07/2018

大使が第9期政治及び選挙委員会管理職研修者一行を歓迎

2018年7月3日、バンサーン・ブンナーク大使は第9期政治及び選挙委員会管理職研修者一行を歓迎し、タイ日関係の概要について講義をしました。 2018年7月3日、バンサーン・ブンナーク大使は第9期政治及び選挙委員会管理職研修者一行を歓迎し、タイ日関係の概要について講義をしました。また、ピチョンシニー・ムーラプルック顧問からは衆議院議員選挙についての説明、法務省選挙局政治部代表からは選挙制度の説明がありました。
03/07/2018

งานประกวดภาพถ่ายในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

... งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมถ่ายภาพของประเทศญี่ปุ่น และมีผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวดกว่า 278 ชิ้น และผลงาน 3 ชิ้นที่ได้รับรางวัลนั้นได้ถูกคัดเลือกตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งแต่ละภาพถ่ายเป็นภาพของประเทศไทยโดยมุมมองจากคนญี่ปุ่น
16/12/2017

ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส. 8) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายศุภชัย สมเจิรญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะจากหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส. 8) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ...

คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่น

... เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามและการทุจริตคอรัปชั่น และการบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างมีความโปร่งใส โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับนาย Ichiro Aisawa ประธานคณะกรรมการด้านจริยธรรม ...

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 นำโดย นายบุญส่ น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ ได้เข้าพบกับเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ...

ประเทศ​ญี่ปุ่น​โดย​สังเขป (มา​รู้จัก​ญี่ปุ่น​กัน​เถอะ)

... โดย​นายกรัฐมนตรี​ได้รับ​การเลือก​จากสมาชิก​รัฐสภา รัฐสภา​ประกอบด้วย 2 สภา สภา​ผู้แทน​ราษฎร มี​สมาชิก 480 คน มาจาก​การ​เลือกตั้ง​ทั่วประเทศ มี​วาระ​การ​ดำรง​ตำแหน่ง 4 ปี วุฒิสภา มี​สมาชิก 242 คน มี​วาระ​การ​ดำรง​ตำแหน่ง ...
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date