ค้นหา

 
Found: 301

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ประชุมหารือกับอธิบดีกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิกจากกรมนโยบายการค้า และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ...
26/10/2011

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งล่าม ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่นตำแหน่งล่าม ...

การประชุมรัฐมนตรีและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

... พฤศจิกายน 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ...
16/11/2010

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/การเมือง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/การเมือง
23/06/2021

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย
23/06/2021

ประกาศรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ...

2013.02.14 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนจากประเทศไทย

... แก่คณะผู้แทนจากประเทศไทยซึ่งมาร่วมประชุมโดยต่างวาระกัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ คณะผู้แทนประชุมเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ปาเลสไตน์ นำโดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนประชุมร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ...
20/02/2013

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งล่าม สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่น ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 31 Next
  relevance date