ค้นหา

 
Found: 1

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองโดย สส. โอะกินะวะ

... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจังหวัดโอะกินะวะ ทั้งนี้ จังหวัดโอะกินะวะเป็นแหล่งผลิตเหล้าอะวะโมะริ ซึ่งใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตมายาวนานถึง 600 ปี ตั้งแต่อาณาจักรริวกิว (เกาะโอกินะวะในปัจจุบัน) ...
  relevance date