ค้นหา

 
Found: 11

ถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ภายหลังสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ...

นรม. ญป. เข้าร่วมการประชุม ระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 6 และการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนและ กลต. ณ กรุงโซล

... ยืนยันการต่อต้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี (2) ปฎิบัติตามพันธสัญญาและหน้าที่ภายใต้แถลงการณ์การ ปช. 6 ฝ่าย (3) ประกาศต่อต้านการกระทำที่ทำให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีมีความตึงเครียดมากขึ้น ...
30/12/2015

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563

... ในปีนี้เป็น Stay Home Week ❖ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เช่น ภูมิภาคโทโฮคุ และจังหวัดนิอิกาตะ มีแผนจะออกแถลงการณ์ร่วมกันในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางจากพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ ...
COVID-19
24/04/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

... ฟูกูชิมะ) และผู้ว่าราชการจังหวัดนีกาตะ ตลอดจนนายกเทศมนตรีเมืองเซนไดและเมืองนีกาตะ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด และคงมาตรการป้องกัน ...
COVID-19
09/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2563

... สถานการณ์การติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวประกาศ “เตือนการแพร่ระบาด”และออกแถลงการณ์พิเศษ ดังนี้ 1) การขอความร่วมมือประชาชน - หลีกเลี่ยงไม่ออกจากบ้านหากไม่จำเป็น เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้เช่นกัน ...
COVID-19
16/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

... ยังพบผู้ติดเชื้อที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอีก 1 ราย ❖ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวออกแถลงการณ์หลังการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม ...
COVID-19
26/05/2020

ท่าที ญป. ต่อผลการเลือกตั้งในเมียนมา

....ควบคุมการเลือกตั้งของมียนมาประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 20 พ.ย. 58 กต.ญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ในวันเดียวกันแสดงความยินดีที่การเลือกตั้งครั้งนี้ของเมียนมาเป็นไปด้วยเสรีภาพและยุติธรรม ...
30/12/2015

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

... และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับความตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูง บนพื้นฐานของแถลงการณ์ร่วมของผู้นำในการเจรจาRCEP ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๔. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

... ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ในเดือน พ.ค. 63 และมีจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ. จำนวน 271 คน แถลงการณ์ระบุด้วยว่า กรุงโตเกียวจะเพิ่มระดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ...
COVID-19
03/07/2020

พัฒนาการของ คสพ. ญี่ปุ่น – กลต. ในห้วงการประชุมผู้นำ ญี่ปุ่น-จีน-กลต.

... นำประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อต่อรองได้อีก 5. ท่าทีของสหรัฐฯ เมื่อ 28 ธ.ค. 58 นาย John Kerry รมว. กต. สหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีที่ ญป. – กลต. ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ สามารถปรองดองและบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหา ...
12/01/2016
Pages: 1 2 Next
  relevance date