ค้นหา

 
Found: 8

ถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ภายหลังสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ...

ถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ภายหลังสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ...

ถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ฉบับเต็ม

สามารถอ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่ (คลิก)

นรม. ญป. เข้าร่วมการประชุม ระดับผู้นำ ญป.-จีน-กลต. ครั้งที่ 6 และการหารือทวิภาคีกับผู้นำจีนและ กลต. ณ กรุงโซล

... ยืนยันการต่อต้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี (2) ปฎิบัติตามพันธสัญญาและหน้าที่ภายใต้แถลงการณ์การ ปช. 6 ฝ่าย (3) ประกาศต่อต้านการกระทำที่ทำให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีมีความตึงเครียดมากขึ้น ...
30/12/2015

ท่าที ญป. ต่อผลการเลือกตั้งในเมียนมา

....ควบคุมการเลือกตั้งของมียนมาประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 20 พ.ย. 58 กต.ญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ในวันเดียวกันแสดงความยินดีที่การเลือกตั้งครั้งนี้ของเมียนมาเป็นไปด้วยเสรีภาพและยุติธรรม ...
30/12/2015

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

... และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับความตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูง บนพื้นฐานของแถลงการณ์ร่วมของผู้นำในการเจรจาRCEP ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๔. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ ...

พัฒนาการของ คสพ. ญี่ปุ่น – กลต. ในห้วงการประชุมผู้นำ ญี่ปุ่น-จีน-กลต.

... นำประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อต่อรองได้อีก 5. ท่าทีของสหรัฐฯ เมื่อ 28 ธ.ค. 58 นาย John Kerry รมว. กต. สหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีที่ ญป. – กลต. ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ สามารถปรองดองและบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหา ...
12/01/2016

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน ต.ค. 58 - ก.พ. 59

... - จากการที่ประชุม รมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกลุ่มประเทศ G20 ที่กรุงปักกิ่ง ได้ออกแถลงการณ์ด้านนโยบาย ได้ส่งผลในเชิงบวกในด้านจิตวิทยาของนัดลงทุนในระดับหนึ่ง โดยในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ ...
  relevance date