ค้นหา

 
Found: 20

2013.07.03 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ

... โดยเอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าฯ ได้เห็นพ้องกันที่จะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในการกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ ... ... โดยความริเริ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะในสมัยนั้นซึ่งมีความผูกพันกับไทย โดยปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 300 ราย และที่ผ่านมาได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...
05/07/2013

เอกอัครราชทูตฯ ติดตาม รมว.สธ. หารือข้อราชการกั รมว. สธ. ญี่ปุ่น

... บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ติดตาม ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในไทย รวมถึงวาระที่เกี่ยวกับสุขภาพของโลก โดยที่ผ่านมา ไทยและญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือที่แนบแน่นในด้านสาธารณสุข ...

2013.09.05 บุคคลสำคัญจากต่างประเทศดูงาน ณ ฟาร์มจินไน 21 ในช่วงฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง

... ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการปลูกพืชเมืองร้อนและการส่งเสริมการเลี้ยงโคญี่ปุ่นพันธุ์ขนแดงที่ จ. ฮอกไกโด ได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ... ... ได้ให้ความช่วยเหลือจนได้เข้าร่วมงานในครั้งนั้นDr. Jinnai มีความสัมพันธ์กั ปทท. ผ่านการให้ความช่วยเหลือแก่ ม. ขอนแก่นมาเป็นเวลาหลายสิบปี ...
11/09/2013

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... และมีผู้เข้าร่วมจากไทยและญี่ปุ่นกว่า 1,000 คน โอกาสนี้ ผู้แทนระดับสูงของไทยและญี่ปุ่น ได้ร่วมกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในเรื่อง 1) การพัฒนาการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น หรือ connected industries ผ่านการใช้ดิจิตอล เทคโนโลยี 2) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยและญี่ปุ่น ...
13/09/2017

2014.05.26-27 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดยามากุจิ

... เคยเดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ และ จ.โอคายามะ เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายทสึกุมะสะ ... ... ผู้ว่าราชการจังหวัดยามากุจิ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ จ.ยามากุจิ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว ...
02/06/2014

2014.02.11-12 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ

... ที่ศาลาว่าการจังหวัดฮิโรชิมะ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องการค้า-การลงทุน ... ... ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกั จ.ฮิโรชิมะ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเชิญเอกอัครราชทูตฯ ...
25/02/2014

อัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดฟุคุชิมะ

... ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมคารวะและมอบลูกพีช ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองโคลิ ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... อาจพิจารณาจัดคณะผู้แทนเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ซึ่งที่ผ่านมา มีหลายจังหวัดของญี่ปุ่นได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี โดยคำนึงถึงศักยภาพของไทยในเรื่องอาหารและสินค้าเกษตร ...
28/07/2016

งานเทศกาลอาหารไทยและเบียร์ 2017

... การแสดงดนตรีไทย ศิลปินจากเมืองไทยลูลู่ลลาล่า รวมทั้งการแสดงมวยไทย เป็นต้น ท่านสามารถคลิกดูแผ่นพับได้ที่นี่ (คลิก)
14/07/2017

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวจากรัฐบาลไทยให้แก่ผู้ว่าราชการ จ.คุมะโมโตะ

... ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ใน จ.คุมะโมโตะอีกจำนวน... ... ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และยังซาบซึ้งถึงน้ำใจที่ได้รับตลอดมาจากไทย... ... โดยก่อนหน้านี้ จังหวัดฯ ก็ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีอุทกภัยในจังหวัดฯ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date