ค้นหา

 
Found: 3

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 11 : ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา จ.ชิบะ (2)

“แรนดี้” เป็น “ช้างดารา” ของสวนช้างอิชิฮารา ที่คนญี่ปุ่นรู้จักเป็นอย่างดี เมื่อเรื่องราวของ ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 10 : ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา จ.ชิบะ (1)

... สวนช้างอิชิฮารามีความพิเศษและแตกต่างจากสวนสัตว์อื่น ๆ ในเขตคันโตของญี่ปุ่นหลายประการ นอกจากมีช้างไทยถึง 3 เชือก ได้แก่ แรนดี้ มิกกี้ และมินิสตาร์ ที่อยู่ร่วมกับช้างอินเดียและช้างแอฟริกาได้เป็นอย่างดีแล้ว ช้างไทยชื่อ ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 12 : ช้างไทยที่สวนช้างอิชิฮารา จ.ชิบะ (3)

... กล่าวได้ว่าช้างทุกเชือกได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และความสามารถในหลายๆ ด้านที่จะแสดงให้ความสนุกสนานกับผู้ชม “แรนดี้” “มิกกี้” และ “มินิสตาร์” ช้างไทยทั้ง 3 เชือก จะร่วมแสดงโชว์กับช้างเชือกอื่นๆ ...
  relevance date