ค้นหา

 
Found: 21

ประกาศรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18

... จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

2014.04.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะและหัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว

... และขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีเช่นเคยในการจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ สำหรับรายละเอียดการจัดงานเทศกาลไทยติดตามได้จาก http://www.thaifestival.jp/ เมื่อวันที่ 21 เมษายน ...
23/04/2014

ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

... กรุงโตเกียว กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานฯ ...

2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ออกรายการโทรทัศน์ Shop Channel ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไทย

... ได้กล่าวเชิญชวนผู้ชมร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะโยโยงิ โตเกียว ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ค. 2557 ซึ่งจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยที่หลากหลาย รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจ ...
10/03/2014

ขอเชิญเข้าชมงานสงกรานต์ 2017

จะมีขึ้นในวันที่่ 12 - 13 สิงหาคม 2560 ณ สวนโยโยงิ โดยสมาคมธุรกิจไทยในญี่ปุ่น ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและอาหารรวมทั้งไทยเครื่องดื่มไทยให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน
02/08/2017

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

... ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ “การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ...

โปสเตอร์งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ...
16/05/2015

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

... ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ “สมุนไพรและเครื่องเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ...
21/05/2014

2013.05.11-12 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 14

... ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ...
31/05/2013
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date