ค้นหา

 
Found: 220

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น อบอุ่น...เข้มแข็งดูแลกันและกัน

... ในสถานทูตให้ได้รู้ถึงหลักจัดการกับความเครียด ดูแลกันและกัน เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ไทยในต่างประเทศ การอบรมดูแลสุขภาพจิตโครงการนี้นอกเหนือจากจะช่วยให้กลุ่มอาสาสมัครมีความเข้มแข็งมีทักษะในการให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษากับคนอื่นได้แล้ว ...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... หนังสือรับรองความเป็นโสด บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านไทย เป็นต้น ) จึงควรแปลเอกสารต่างๆ เหล่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ ... ... แล้วนำไปขอประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน แล้วค่อยนำมายื่นประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

ดาวน์โหลด แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร สำรวจความคิดเห็น จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กุ้งก้ามกราม

... โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ได้เชิญผู้ประกอบการญี่ปุ่นและสื่อมวลชน ...
27/02/2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

... ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา         สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 1) ***เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ

... ซึ่งเดินทางมาราชการที่ญี่ปุ่นเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สาขาผู้ประกอบอาหารไทย) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ พันตำรวจตรีหญิง ...
05/09/2019
Pages: 1 2 3 4 5 ... 22 Next
  relevance date