ค้นหา

 
Found: 193

เอกอัครราชทูตฯ พบปะภาคเอกชนญี่ปุ่น

... เพื่อทำความรู้จักและแนะนำธุรกิจ โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจของ K Line ในประเทศไทย ซึ่งนาย Murakami กล่าวว่าเป็นสาขาในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และดำเนินไปด้วยดี
20/03/2018

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือนจังหวัดวะคะยะมะ

... โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้เป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อ "การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยว" ซึ่งไทยเป็นตัวอย่างอันดีของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการท่องเที่ยว ...

ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

... ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ไว้สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... ได้ขอให้คนไทยในญี่ปุ่นลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ... ... จึงได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ... ... (การบินไทยจะเริ่มจำหน่ายบัตรโดยสารตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มโควตาที่นั่ง)...
16/10/2020

ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกันที่ 3 สังกัดกองเรือภาคไมซุรุเยือนสถานเอกอัครราชทูต

... พลเรือตรี ISHIMAKI ได้ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคด้วย ... ... กองทัพเรือไทยได้ส่งผู้แทนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บัญชาการ CTF 151 แล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อปี ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

... และฟิลิปปินส์ 14 คน 3) จำนวนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและการผ่อนปรนนโยบายเข้าเมืองของทางการญี่ปุ่นทำให้เกิดข้อกังวลว่า... ... ที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ 13 แห่งทั่วประเทศ รวม 2,300 คนเท่านั้น และไม่สามารถเพิ่มศักยภาพไปมากกว่านี้ได้... ... ทุกคนเป็นไปได้ยาก ญี่ปุ่นจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำ...
COVID-19
24/06/2020

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ

... ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยในต่างประเทศ

นายกเทศมนตรีเมืองคาโนยะ จ. คาโกชิมะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้รับรายงานว่าเมืองนี้ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่สำหรับฝึกนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561 ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเมืองคาโนยะจะมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปแม้ว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 12

... พร้อมให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในญี่ปุ่น และยังได้รับความร่วมมือจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว นำมะม่วงเขียวเสวยและโชคอนันต์ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในญี่ปุ่นมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมด้วย ส่วนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครโอซากาได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยด้วยเช่นกัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

... ได้ผ่านร่างกฎหมาย Quarantine Act เพื่อกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าญี่ปุ่นและพบว่าติดเชื้อไวรัสฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 64 เป็นต้นไป ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK    https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/ ...
COVID-19
29/10/2020
Pages: Prev. 1 ... 16 17 18 19 20 Next
  relevance date