ค้นหา

 
Found: 220

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

... รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจกล่าวถึงกำหนดประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดที่จะสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ย. 2564 ว่า จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนผู้พักฟื้นในเคหสถานและระบบการให้บริการทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญ  ... ... ให้สามารถแสดงผลทางสมาร์ทโฟนด้วย QR Code สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2564  - สธ. ญี่ปุ่นประกาศว่า ...
COVID-19
08/09/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 6 กันยายน 2564) 1,582,735 คน (เพิ่มขึ้น 8,234 คน)  ... ... ซึ่งใช้สำหรับผู้ป่วยอาการเบาถึงระดับกลางที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง ผลการทดลองในต่างประเทศพบว่า ยามีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาอาการในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ร้อยละ ...
COVID-19
07/09/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

... ซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้ตรวจการติดเชื้อในสถานพยาบาลในกรุงโตเกียว 5 แห่ง ระหว่าง มิ.ย. – ก.ค. 2564 รวม 1,130 คน พบว่าสอดคล้องกับผลการสำรวจในต่างประเทศ โดยวัคซีนเข็มที่ 1 มีประสิทธิภาพร้อยละ 48 และวัคซีนเข็มที่ 2 มีประสิทธิภาพร้อยละ 95
COVID-19
03/09/2021

สำนักงานในกรุงโตเกียว

... สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงโตเกียว 6-15-21 Shimo-Meguro, Tokyo 153-0064 03 3792 7033  03 3792 7034 www.attachetokyo.navy.mi.th/ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว SETANI Building, Floor 6, 4 Banchi, Kojimachi 5-chome Chiyoda-ku, Tokyo 03 3221 9482, 03 3221 9483 03 3221 9484 thaitctokyo@thaitrade.jp สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ...
22/07/2021

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

... มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 13 กรกฎาคม 2564) 824,473 คน (เพิ่มขึ้น 2,386 คน)  ... ... ปีได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วร้อยละ 76  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศจะเริ่มให้ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนที่ท่าอากาศยานฮาเนดะหรือนาริตะตั้งแต่วันที่ ...
14/07/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 12 กรกฎาคม 2564) 822,088 คน (เพิ่มขึ้น 1,506 คน)  ... ... ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2564 โดยจะประกาศรายชื่อประเทศที่จำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสแรก สำหรับการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนภายในประเทศสามารถใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีอยู่แล้วได้  ...
COVID-19
13/07/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 22 Next
  relevance date