ค้นหา

 
Found: 122

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ...

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
09/05/2019

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2

สำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ...
22/04/2019

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ

... ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยในต่างประเทศ

งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

... อาทิ คณะผู้ช่วยทูตทหารและคณะทูตานุทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักเรียนทหารของไทยในญี่ปุ่น ... ... รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านกลาโหมให้ยิ่งแน่นแฟ้นต่อไป
18/01/2019

วัดระฆัง ญี่ปุ่น

... โดยด้วยความประสงค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเป็นสาขาแรกของวัดระฆังฯ ในต่างประเทศ ปัจจุบันวัดระฆังญี่ปุ่น ได้จัดซื้ออาคารเป็นการถาวร เป็นอาคาร 2 ชั้นเพื่อให้เป็นนศูนย์กลางรวมใจของพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่น ...
07/12/2018
Pages: 1 2 3 4 5 ... 13 Next
  relevance date