ค้นหา

 
Found: 212

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ? อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรในประเทศและในต่างประเทศเท่ากันหรือไม่อย่างไร ...

แผนกอื่นๆ

... แนะนำบริษัทในประเทศไทย กฎเกณฑ์การค้าและส่งออกของประเทศไทย และการออกคูหาในประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว 03 3221 9482 , 03 3221 9483 03 3221 9484 http://japan.thaitrade.com/ การลงทุนในประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ...
21/06/2021

... ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทย เป็นการชั่วคราว

... ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางจากประเทศไทยเข้าญี่ปุ่นจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้ ... ... ซึ่งทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html อนึ่ง ในหลักการ ...
04/06/2021

ข่าวสารนิเทศ เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน และกึ่งฉุกเฉิน(มัมโบ) จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน ...

... เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีนไม่เพียงพอ รัฐบาลได้อนุมัติให้ทันตแพทย์ร่วมดำเนินการฉีดด้วย และหลังจากนี้จะอนุมัติให้เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ... ... ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ********** 1 มิถุนายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... รวมถึงติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด * อย่างไรก็ดีคนไทยที่จะเข้ากักตัวในสถานกักกันตัวทางเลือก (ASQ) สามารถยื่นขอ COE ได้ตามปกติ **ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)** บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมิถุนายน ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

... พฤษภาคม 2564 - ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 19 พฤษภาคม 2564) 699,503 คน... ... ส่วนหนึ่งเนื่องจากไวรัสโควิดกลายพันธุ์มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ปกติ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าครั้งที่ผ่านมาก่อนจำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มลดลง... ... แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง o ปัจจุบัน ญี่ปุ่นและต่างประเทศยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับเชื้อไวรัสฯ...
20/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

... พฤษภาคม 2564 - ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 พฤษภาคม 2564) 693,688 คน... ... เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางไป... ... ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนภายในประเทศได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่จะมาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติม...
19/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

... รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้สามารถนำวัคซีนที่มีการใช้ในต่างประเทศอย่างแพร่หลายแล้ว เช่น AstraZeneca และ Moderna มาใช้ฉีดแก่ประชาชนในญี่ปุ่น โดยไม่ต้องรอผลการทดสอบทางคลินิกภายในประเทศ โดยคาดว่า รัฐบาลจะสามารถเสนอร่างแก้ไขกฎหมายได้ภายในต้นปีหน้า ...
30/04/2021

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ (เอกสารอื่น ๆ ลำดับที่ 1) ***เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 22 Next
  relevance date