ค้นหา

 
Found: 45
Where: tags — COVID-19 [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 7 กันยายน 2564) 1,593,328 คน ... ... รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจกล่าวถึงกำหนดประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการป้องกันการระบาดเฉพาะจุดที่จะสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ย. 2564 ว่า จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนผู้พักฟื้นในเคหสถานและระบบการให้บริการทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญ ... ... ให้สามารถแสดงผลทางสมาร์ทโฟนด้วย QR Code สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี...
COVID-19
08/09/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 6 กันยายน 2564) 1,582,735 คน ... ... ซึ่งใช้สำหรับผู้ป่วยอาการเบาถึงระดับกลางที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง ผลการทดลองในต่างประเทศพบว่า ยามีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาอาการในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้ร้อยละ 79 และเห็นผลในการรักษาเชื้อ COVID-19 กลายพันธุ์ได้ ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ...
COVID-19
07/09/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564

... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 2 กันยายน ... ... ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ได้ตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์มิวเป็นครั้งแรกจากการวิเคราะห์ผลการตรวจเชื้อผู้เดินทางเข้าประเทศ ... ... ทางการญี่ปุ่นจะติดตามแนวโน้มการแพร่ระบาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป - รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายระยะเวลาฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซากาออกไปจนถึงปลายเดือน ... ... พบว่าสอดคล้องกับผลการสำรวจในต่างประเทศ โดยวัคซีนเข็มที่ ...
COVID-19
03/09/2021

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... การติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถรับบริการด้านกงสุล จันทร์ – ศุกร์ ... ... ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 13 กรกฎาคม 2564) 824,473 คน ... ... กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมีกำหนดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแอนติบอดี 2 ชนิดรวมกัน คือ... ... 76  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศจะเริ่มให้ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนที่ท่าอากาศยานฮาเนดะหรือนาริตะตั้งแต่วันที่...
14/07/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 12 กรกฎาคม 2564) 822,088 คน ... ... โดยจะประกาศรายชื่อประเทศที่จำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสแรก สำหรับการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนภายในประเทศสามารถใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีอยู่แล้วได้ ... ... ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาแก่ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมี...
COVID-19
13/07/2021

ประกาศนโยบายการเปิดพื้นที่นำร่องในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox Programme) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขการเข้าร่วม l ต้อง เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า P... ... เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต หลังจากนั้นต้องเดินทางไปยังโรงแรม ... ... สามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทยได้ที่  ... ... (มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากภูเก็ตไปต่างประเทศภายใน 14 วัน) สามารถจองโรงแรม ...
01/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาลดหรือยกเลิกสิทธิในการกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ... ... SQ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศไทยในช่วงนี้ โปรดวางแผนการเดินทางให้รอบคอบ... ... ตลอดจนมาตรการควบคุมการข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด * อย่างไรก็ดีคนไทยที่จะเข้ากักตัวในสถานกักกันตัวทางเลือก...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2... ... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 19 พฤษภาคม ... ... ส่วนหนึ่งเนื่องจากไวรัสโควิดกลายพันธุ์มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ปกติ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าครั้งที่ผ่านมาก่อนจำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มลดลง ... ... o ปัจจุบัน ญี่ปุ่นและต่างประเทศยังไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับเชื้อไวรัสฯ ...
20/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1... ... ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 พฤษภาคม ... ... เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางไป ... ... ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนภายในประเทศได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่จะมาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติม ...
19/05/2021
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date