ค้นหา

 
Found: 500

2013.05.11-12 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ...
31/05/2013

2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ ...
21/05/2014

2013.10.12-14 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

... ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่างๆ ดังนี้      1. เทศกาลนางามาสะมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ครั้งที่ 28      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และนายสุรพล เศวตเศรณี ...
18/10/2013

2013.10.06 งานเทศกาลไทยในเมืองเซนได ครั้งที่ 1 และ Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN

...  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในเมืองเซนไดครั้งที่ 1 ณ ลานอาซุโตะนางาโจโนโมริและงาน Max Muay Thai World Champion ...
11/10/2013

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร สามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนหย่าแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น (เพื่อยื่นประกอบการแจ้งหย่าที่อำเภอไทย) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ...

2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556 จัดโดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ...
03/06/2013

2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

... ได้เดินทางเยือน จ.โทยามะ เพื่อพบปะกับผู้แทภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจใน จ. โทยามะ ในระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 ของสมาคม ...
02/08/2013

ประกาศ เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น (หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ดาวน์โหลด] ประกาศและใบสมัคร โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ...

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่น (เพื่อยื่นประกอบการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date