ค้นหา

 
Found: 42

ผู้แทนบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) แสดงความขอบคุณประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 นาย Toshihiro Sano, Managing Director ของบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ให้ยืมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ ...
02/09/2011

เอกอัครราชทูตเดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power

... ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power ซึ่งลงทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยถึง 4 กิกะวัตต์ และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในไทย 9 โรง เมื่อวันที่ ...
J Power
28/09/2016

ผู้แทนบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) แสดงความขอบคุณประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 นาย Toshihiro Sano, Managing Director ของบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ให้ยืมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ ...
02/09/2011

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้ TEPCO

... นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้ ณ Oimachi กรุงโตเกียว ซึ่งไทยได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าให้ TEPCOภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในเขตโทโฮคุ ...
26/10/2011

เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้

... ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างระบบการผลิต และอุตสาหกรรมของไทย โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ใหม่ของไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรชุดใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประเทศไทย ๔.๐ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก
20/06/2017

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hamada 2 ของ บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้

... เพื่อดูแลเรื่องนี้ และได้จัดตั้งบริษัทลูกในญี่ปุ่น ได้แก่ Premier Solution Japan เพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ...

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโครงการอิชิโนเซกิ โซล่ เพาเวอร์ 1 จีเค

... กรุงโตเกียวได้รับเชิญจากนายเติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ในเครือ ปตท. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้รับเชิญจากนายเติมชัย ...

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้ TEPCO

... นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้ ณ Oimachi กรุงโตเกียว ซึ่งไทยได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าให้ TEPCO ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในเขตโทโฮคุ
26/10/2011

2013.07.07 สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเครื่องปั่นไฟสำรองให้แก่วัดไทยในญี่ปุ่น

... วัดปากน้ำญี่ปุ่นและได้พบปะคนไทยที่เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้วยและเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และภริยาเป็นประธานมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง แก่พระพระพิชัย ฉินฺนกาโม วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียวและได้พบปะคนไทยที่เข้าร่วมทำบุญเข้าพรรษา งานทอดผ้าป่า และผู้รับบริการงานกงสุลสัญจรที่วัดด้วย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบเครื่องปั่นไฟสำรองให้แก่วัดไทยในญี่ปุ่น ...
12/07/2013
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date