ค้นหา

 
Found: 315

Mie Governor paid a courtesy call on the Ambassador

... about his plan to visit Thailand in this coming November to sign a MOU (Memorandum of Understanding) for the economic cooperation between Mie prefecture and Ministry of Industry of Thailand. In addition, he also mentioned the promotion activities for 2016 G7 summit in Ise-Shima, Mie prefecture in May, 2016.
14/09/2015

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของประเทศญี่ปุ่น

... เพื่อสร้างสมดุลของการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถรองรับการดำเนินนโยบายการบริการไฟฟ้าอิสระ(Electricity Liberalization) ของโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่จะเริ่มในปี 2016 2.2.1 การปรับปรุงนโยบายการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สืบเนื่องจากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ...
27/05/2015

PM Abe’s participation in COP21

... hydrogen as an energy source to realize CO2-free societies, and an enhanced next-generation battery for electric vehicles to run five times farther than the current level. - Japan will draw up the “Energy and Environment Innovation Strategy” by spring 2016 and will identify prospective areas for further research and development. 2. Bilateral Meetings 2.1 Japan-Israel meeting held on 30 November 2015: - On economic cooperation, PM Abe and PM Netanyahu confirmed the progress of negotiations for Japan-Israel ...
12/01/2015

ยุทธศาสตร์การเติบโตฉบับใหม่ (New Growth Strategy) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

... ที่สามารถเลือกได้ระหว่างการรักษาโดยการใช้ประกันสุขภาพและไม่ใช้ประกันสุขภาพได้มากขึ้น ในช่วงปีงบประมาณ ค.ศ. 2016 3.4 การท่องเที่ยว การให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบวงจร ...
03/07/2014

เศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังการปรับเพิ่มอัตราภาษีผู้บริโภคเป็นร้อยละ 8

... ซึ่งถือว่าอยู่ในการคาดการณ์ของ รบ.ญป. และ BOJ ที่ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2 ภายในปี งปม. ค.ศ. 2014 - 2016 2. ผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแบบสำรวจโดย สนง.วิจัยหลายแห่งของญี่ปุ่น ...
18/06/2014
Pages: Prev. 1 ... 28 29 30 31 32
  relevance date